วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
อบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร  
 
aniblack02_next.gifโครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา  
aniblack02_next.gif


พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา    aniblack02_next.gif


พิธีศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
   aniblack02_next.gif
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
  aniblack02_next.gif


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
 aniblack02_next.gif


ประชุมชี้แจงการเก็บโบราณวัตถุในหลุมขุดค้น วัดพระธาตุบุ 
 aniblack02_next.gif


มอบเกียรติบัตรศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
aniblack02_next.gif


ร่วมพิธีเปิดงานเล่าเรื่องเมืองหนองคาย
aniblack02_next.gif


ร่วมงานสภากาแฟ (Morning Talk)
ประจำเดือนกรกฎาคม
aniblack02_next.gif

 

ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน จังหวัดหนองคาย
aniblack02_next.gif


ชุมชนคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง วัดจันทรังษีวราราม
aniblack02_next.gif


"อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน
ในมิติพระพุทธศาสนา" ของจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์
aniblack02_next.gif 


สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษาพุทธศักราช ๒๕๖๐
aniblack02_next.gif


พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
aniblack02_next.gif


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org