วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
 หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
aniblack02_next.gif 


ประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

aniblack02_next.gif 


รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๘

aniblack02_next.gif 


วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
aniblack02_next.gif 


โครงการสัมมนาทางวิชาการ
"การมีส่วนร่วมของประชาชนในบริบทด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สังคมฯ"

 aniblack02_next.gif


งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 aniblack02_next.gif


กิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันอนุรักร์มรดกไทย
aniblack02_next.gif
 


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org