วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
 หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙การแถลงข่าวมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย
เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดหนองคาย

aniblack02_next.gif 


เข้าเยี่ยมผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
สาขาการช่างฝีมือ นางนิศาชณ บุปผาสังข

aniblack02_next.gif 


ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
aniblack02_next.gif 


ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย
เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดหนองคาย

aniblack02_next.gif 


ร่วมงานวันสตรีสากลระดับจังหวัดหนอง
 aniblack02_next.gif


รดน้ำของพร คุณแม่สุดา  ชูกลิ่น ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
 aniblack02_next.gif


ออกตรวจสถานประกอบการกิจการ (คาราโอเกะ)
aniblack02_next.gif
 


ร่วมงานสภากาแฟ
aniblack02_next.gif 


ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสนิทร์
aniblack02_next.gif 


อัญเชิญหลวงพ่อพระใสขึ้นพระอุโบสถ
aniblack02_next.gif 


ฟ้อนถวายบูชาหลวงพ่อพระเสี่ยง
aniblack02_next.gif 


กิจกรรม อสมศ. ประจำปี ๒๕๕๙
aniblack02_next.gif 


โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
aniblack02_next.gif 


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org