วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗


ออกตรวจจัดระเบียบสัมคม
คลิกดูภาพเพิ่มเติม


การตรวจราชการ
(นางพิมพ์รวี  วัฒนวรางกูร)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 


โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 


วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 


ออกตรวจสถานประกอบกิจการฯ ที่ถูกร้องเรียน
คลิกดูภาพเพิ่มเติม ประชุมโครงการหมู่บ้านศีล ๕
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 


โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๕๗
คลิกดูภาพเพิ่มเติม โครงการอบรมครูต้นแบบด้านมารยาทไทย
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org