วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๑ต้อนรับ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร
 
คลิกดูภาพเพิ่มเติม
 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจรับงานจ้างงานงวดที่ ๔

คลิกดูภาพเพิ่มเติม  ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีลอยอังคาร
พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
คลิกดูภาพเพิ่มเติม การประชุมการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

คลิกดูภาพเพิ่มเติม พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

คลิกดูภาพเพิ่มเติม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

คลิกดูภาพเพิ่มเติม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

คลิกดูภาพเพิ่มเติม กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
คลิกดูภาพเพิ่มเติม ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และชุมชนคุณธรรม
คลิกดูภาพเพิ่มเติม  กิจกรรมวันสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
คลิกดูภาพเพิ่มเติม  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดหนองคาย
คลิกดูภาพเพิ่มเติม  


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org