วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗โครงการ "ปั่นเลาะโขง จรรโลงบวร
(บ้าน-วัด-โรงเรียน)"

aniblack02_next.gifโครงการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดหนองคาย

 aniblack02_next.gifโครงการวัฒนธรรมสัญจร
"พิมายภูพระบาท:วรรณกรรมสู่นิทานพื้นบ้าน"

aniblack02_next.gifมหกรรมสัญจร เฉลิมพระเกียรติฯ
 aniblack02_next.gifประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
 aniblack02_next.gifกิจกรรมมินิมาราธอน เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียตริฯ
aniblack02_next.gifร่วมงานต่อต้าน คอร์รัปชั่น
"รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน"

aniblack02_next.gifวันเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช
aniblack02_next.gifนิทรรศการวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ
aniblack02_next.gif


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org