วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนตับปีใหม่วิถีธรรม วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๒
"ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก"
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

ร่วมโครงการบ้านสวย เมืองงาม
"หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง"
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมวัดจำปาทอง
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ วัดจำปาทอง บ้านยางคำ ตำบลกองนาง
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ถวายพานพุ่มราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org