วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
ประชุม conference
จากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 
ประชุม conference
จากผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
คลิกดูภาพเพิ่มเติม   เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกงาน
คลิกดูภาพเพิ่มเติม   การซ่อมแซมพระธาตุอรหันต์
คลิกดูภาพเพิ่มเติม   ร่วมเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุบังพวน
คลิกดูภาพเพิ่มเติม   ประชุม conference
จากผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
คลิกดูภาพเพิ่มเติม   ประชุมการสร้างฉัตรเจดีย์พระธาตุอรหันต์
คลิกดูภาพเพิ่มเติม   พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
พระครูปริยัติชยาภิวัฒน์ (กิตติภพ สุทธิญาโณ)
คลิกดูภาพเพิ่มเติม   สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗
คลิกดูภาพเพิ่มเติม   ร่วมงานสภากาแฟ
คลิกดูภาพเพิ่มเติม   ร่วมงานเปิดนิทรรศการ
ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา
คลิกดูภาพเพิ่มเติม   โครงการรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน"
คลิกดูภาพเพิ่มเติม  ประชุม conference และประจำเดือน 
คลิกดูภาพเพิ่มเติม   การประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าตรวจ
ร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม,ร้านคาราโอเกะ)
คลิกดูภาพเพิ่มเติม   งานแถลงข่าว การแสดงประกอบ แสง สี เสียง ตำนานสงครามปราบฮ่อ
คลิกดูภาพเพิ่มเติม   การประชุมคัดเลือก "คนดีศรีหนองคาย"
คลิกดูภาพเพิ่มเติม  


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org