วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ออกตรวจจัดระเบียบสังคม
คลิกดูภาพเพิ่มเติม  โครงการจัดงานสัปดาห์ "มาฆบูชาอาเซียน เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศอาเซียน
ในมิติทางพระพุทธศาสนา" จังหวัดหนองคาย
คลิกดูภาพเพิ่มเติม  ประสานราชการ ณ สปป.ลาว
คลิกดูภาพเพิ่มเติม  ประชุมคณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดหนองคาย
คลิกดูภาพเพิ่มเติม  ตรวจสอบเจดีย์วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
คลิกดูภาพเพิ่มเติม   โครงการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ "งานช่างแทงหยวก"
คลิกดูภาพเพิ่มเติม   ตรวจสอบตามนโยบายจัดระเบียบสัมคมจังหวัดหนองคาย
คลิกดูภาพเพิ่มเติม  ออกตรวจจัดระเบียบสังคมจังหวัดหนองคาย
คลิกดูภาพเพิ่มเติม  


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org