วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

การประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรม นำการพัฒนา
เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์
ภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมร่วมใจ
เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมร่มไทร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายย

(คลิกลิงค์)

ประชุมพิจารณาคัดเลือก
"คนดีศรีหนองคาย" ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายย

(คลิกลิงค์)

ประชุมพิจารณาคัดเลือกปูชนียบุคคล
ด้านภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายย

(คลิกลิงค์)

พิธีถวายสังฆทานและผ้าไตรพระราชทาน
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ พระอุโบสถวันโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดงานศิลปะการวาดภาพสำหรับครู
วันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงแรมหนองคาย ไวท์ โฮเทล
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

ร่วมจัดกิจกรรมในงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ หอประชุมอเนกประสงค์
อาคารกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

(คลิกลิงค์)

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายย

(คลิกลิงค์)

การอบรมเยาวชนคุณธรรม
ภายใต้โครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนฝางวิทยาคม
อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

ประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดีเด่นทางวัฒนธรรม
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายย

(คลิกลิงค์)

ประชุมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายย

(คลิกลิงค์)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคการถ่ายภาพและการประกวดภาพถ่าย
วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงแรมหนองคาย ไวท์ โฮเทล
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงาน
พิธีลอยอังคาร
พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(คลิกลิงค์)

พิธีบวชนาคในพระราชานุเคราะห์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและทดแทนคุณ
บิดา - มารดา
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ พัทธสีมาวัดปากสวยใต้ ตำบลวัดหลวง
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org