วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย  aniblack02_next.gif


ประชุมการคัดเลือกยามรักษาความปลอดภัย  aniblack02_next.gif


ประชุมการตรวจราชการ
(นายจรูญ  นราคร)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
 aniblack02_next.gif


โรงแรมอัศวรรณสวัสดีปีใหม่  aniblack02_next.gif


สวัสดีปีใหม่ประธานสภาวัฒนธรรม  aniblack02_next.gifร่วมงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  aniblack02_next.gifร่วมงานเลี้ยงปีใหม่เวียดนาม   aniblack02_next.gifร่วมแข่งขันกีฬาข้าราชการจังหวัดหนองคาย  aniblack02_next.gifออกตรวจสถานประกอบการฯ เพื่อออกใบอนุญาต  aniblack02_next.gif


ร่วมเปิดงานปาริชาดร์เกม  aniblack02_next.gif


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org