วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ออกตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม
งานอุปสมบทนาค ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
ณ วัดปากสวยใต้ ตำบลวัดหลวง
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

ร่วมพิธีลอยอังคาร
พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

การประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีลอยอังคาร
พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

ร่วมพิธีวันยุทธหัตถสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

ร่วมประชุมสามัญ ครั้งที่ ๑
คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

นายเผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
เข้าร่วมงานแถลงข่าวพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม เป็นกรณีพิเศษ
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น ๒ อาคารสิริคุณากร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
(คลิกลิงค์) 

การะประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (จังหวัดหนองคาย)
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมศรีสุทโธ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

นายเผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
เข้ามอบกระเช้าและขอพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ทั้ง ๓ ท่าน เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม๋ ๒๕๖๒
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

นายเผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ออกตรวจเยี่ยมโรงภาพยนตร์
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
โรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์ มัลติเพล็กซ์ และโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

กิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนตับปีใหม่วิถีธรรม วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๒
"ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก"
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org