วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗


ประชุมประจำเดือน  aniblack02_next.gif
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมอำเภอรัตนวาปี ปี ๒๕๕๗  aniblack02_next.gif


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
aniblack02_next.gif


โครงการ "ผู้ว่า พานักเรียนทัศนศึกษาเรือนจำ"  aniblack02_next.gif
โครงการอบรมครูต้นแบบด้านมารยาทไทย  aniblack02_next.gif


บันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี  aniblack02_next.gif กิจกรรมการเทศน์-ฟังธรรม และทำบุญตักบาตร มหกรรมปรองดองสมานฉันท์
คืนความสุขให้คนในชาติ
  aniblack02_next.gifอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา สัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนา ระหว่างไทย-ลาว  aniblack02_next.gifการประกวดสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน   aniblack02_next.gifการจัดนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา และหล่อเทียนพรรษา  aniblack02_next.gifโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมต้านยาเสพติด  aniblack02_next.gifการประชุมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คนในชาติ  aniblack02_next.gif


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org