วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘


พิธีจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
  aniblack02_next.gif
ประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำเดือน ก.ค.  aniblack02_next.gifงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
aniblack02_next.gif


พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 aniblack02_next.gif
ประชุม VDO Conference เรื่องผลิตภัณฑ์ผ้าไทย  aniblack02_next.gif


ประชุมอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดหนองคาย  aniblack02_next.gif


โครงการครอบครัวสุขสันต์ใช้ธรรมกล่อมใจ  aniblack02_next.gif


ผู้ตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ผ้าไทย  aniblack02_next.gifออกตรวจจัดระเบียบสังคม   aniblack02_next.gif


ออกตรวจสถานประกอบกิจการร้านเกมเจนจิ  aniblack02_next.gifออกตรวจสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ร่วมกันศูนย์เสมารักษ์  aniblack02_next.gif


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org