วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗


ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์  aniblack02_next.gif


โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ อ.ท่าบ่อ, อ.รัตนวาปี  aniblack02_next.gifตรวจติดตามสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ อ.ท่าบ่อ  aniblack02_next.gif


ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ อ.สระใคร  aniblack02_next.gif


โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ อ.โพธิ์ตาก, อ.เฝ้าไร่  aniblack02_next.gifตรวจติดตามสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ อ.รัตนวาปี  aniblack02_next.gif


ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ อ.เฝ้าไร่  aniblack02_next.gif


ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ อ.โพนพิสัย  aniblack02_next.gifโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมอำเภอเฝ้าไร่ ปี ๒๕๕๗   aniblack02_next.gif


ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเครือข่ายสู่ประชาคมอาเซียน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกัน  
 aniblack02_next.gifร่วมงานสภากาแฟ  aniblack02_next.gif


ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ อ.เมือง   aniblack02_next.gifโครงการยุทธศาสตร์เดินหน้าประเทศไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรม  aniblack02_next.gif


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org