วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗คนหนองคาย "คิดดี ทำดี" ต่อต้านยาเสพติด aniblack02_next.gif


โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม อำเภอสระใคร aniblack02_next.gif


โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม อำเภอสระใคร aniblack02_next.gif


ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย aniblack02_next.gifโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม อำเภอศรีเชียงใหม่ aniblack02_next.gif


อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม (CPOT) aniblack02_next.gif


โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ aniblack02_next.gif


โครงการจัดงาน วิสาขบูชา อัฏฐมีบูชา
สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา
ของจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน
aniblack02_next.gif


ประชุมเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพบัณฑิต aniblack02_next.gifเดิน-วิ่งสมาธิ ถือศีล ๕ ลด ละ อบายมุข วิสาขะ พุทธบูชา aniblack02_next.gif


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org