วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐กิจกรรมค่ายเยาวชนคุณธรรม สร้างสรรค์สื่อดี

aniblack02_next.gif กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน จังหวัดหนองคาย

aniblack02_next.gif กิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวชุมชน
ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes)
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

aniblack02_next.gif พิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย ต้นทุนสร้างสรรค์
"สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม"
จังหวัดหนองคาย

aniblack02_next.gif โครงการปู่ย่าสอนหลายสืบสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

aniblack02_next.gif การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดหนองคาย

aniblack02_next.gif ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

aniblack02_next.gif ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

aniblack02_next.gif กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในมิติทางวัฒนธรรม

aniblack02_next.gif กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในมิติทางวัฒนธรรม

aniblack02_next.gif กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในมิติทางวัฒนธรรม

aniblack02_next.gif กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในมิติทางวัฒนธรรม

aniblack02_next.gif กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในมิติทางวัฒนธรรม

aniblack02_next.gif กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในมิติทางวัฒนธรรม

aniblack02_next.gif โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประจำปี ๒๕๖๑

aniblack02_next.gif กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในมิติทางวัฒนธรรม

aniblack02_next.gif กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในมิติทางวัฒนธรรม

aniblack02_next.gif กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในมิติทางวัฒนธรรม

aniblack02_next.gif ร่วมและกล่าวต้อนรับ ท่านเซค ดร.ยูโซฟ อับดุลลอฮฺ อัลฮามูดีญ์ ทูตวัฒนธรรม
สถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย

aniblack02_next.gif การประชุมผู้นำชุมชนและเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

aniblack02_next.gif 


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org