วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสีน้ำ
มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดหนองคาย

aniblack02_next.gif 


การแสดงวัฒนธรรมสัญจร
มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดหนองคาย

aniblack02_next.gif 


การแสดงวัฒนธรรมสัญจร
มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดหนองคาย

aniblack02_next.gif 


กิจกรรมให้ความรู้ด้านวรรณศิลป์
ภายใต้มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดหนองคาย

aniblack02_next.gif 


กิจกรรมอบรมสาธิตการทำโคมไฟพาแลง
ภายใต้มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดหนองคาย
aniblack02_next.gif 


มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดหนองคาย
aniblack02_next.gif ร่วมงานวันฉัตรมงคลจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๙
aniblack02_next.gif 


ประชุมเตรียมงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย
เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดหนองคาย
aniblack02_next.gif 


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


 

 


 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org