วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ออกตรวจสถานประกอบกิจการฯ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาติ
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 
 ร่วมประชุมโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและหัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 
 โครงการวิสาขบูชา อาเซียน สานสัมพันธไมตรี ในมิติพระพุทธศาสนาไทย-ลาว
คลิกดูภาพเพิ่มเติม  
 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน และเดิน-วิ่งสมาธิ เนื่องในวันวิสาขบูชา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 
 พิธีเปิดงาน "มนต์เสน่ห์เมืองหนองคาย คืนพระจันทร์วันเพ็ญ"
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 
 ร่วมเป็นกรรมการตัดสินขบวนแห่บั้งไฟ งานอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 
 พิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูลายผ้าโบราณเมืองหนองคาย
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 
 การประชุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญ
ศาสนสถานสำคัญ ๙ แห่ง

คลิกดูภาพเพิ่มเติม 
 กิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนองคืความรู้ร่วมกันด้านศิลปะร่วมสมัยและงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 
 ประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโชยน์ต่อพระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 
 ออกตรวจสถานประกอบกิจการฯ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาติ
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 
 ออกตรวจเยี่ยมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการฯ
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 
 


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org