วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

การอบรมเยาวชนคุณธรรม
ภายใต้โครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

ประชุมคณะกรรมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)
จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

การอบรมเยาวชนคุณธรรม
ภายใต้โครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนบ้านบอน-นาเทา
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

ดร.ฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ทอดกฐินสามัคคี
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ วัดธรรมคุณ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

การอบรมเยาวชนคุณธรรม
ภายใต้โครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ หอประชุมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

ร่วมออกตรวจโรงแรมเพื่อออกใบอนุญาต
วันที่ ๗-๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

นายสุชน  ภัยธิราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการ
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

การอบรมเยาวชนคุณธรรม
ภายใต้โครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ หอประชุมโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

ออกตรวจสถานประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาอัศวรรณ ๒
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org