วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘การประกวดสาวผู้ดี บ่าวคนโก้  aniblack02_next.gifรศ.ดร.อภินันท์  โปษยานนท์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
 aniblack02_next.gif

 

รศ.ดร.อภินันท์  โปษยานนท์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานเปิดงานเทศการออกพรรษา
 aniblack02_next.gifร่วมงานวันปิยมหาราช   aniblack02_next.gifพิธีวางศิลาฤกษ์เจ้าพระยาบดินเดชา (สิง สิงหเสนี)  aniblack02_next.gif ร่วมงานวันตำรวจ  aniblack02_next.gif บันทึกรายการการประกวดภาพถ่าย " สีสันบั้งไฟพญานาค "  aniblack02_next.gifวัฒนธรรมจังหวัดและคณะคริสตจักรประชุมเตรียมงาน ๓ Miracle night  aniblack02_next.gifพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชาวเวียดนามอำเภอท่าบ่อ  aniblack02_next.gif ดูพื้นที่เพื่อของบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว aniblack02_next.gif  ครบรอบ ๑๓ ปี วันสถาปณากระทรวงวัฒนธรรมี    aniblack02_next.gif  


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org