วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙พิธีมอบเกียรติบัตร
โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๕๙
 aniblack02_next.gifพิธีสวดพระพุทธมนต์และสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลสัตตมาวาร (๗ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ
 aniblack02_next.gif

 

พิธีลงนามถวายความอาลัย บำเพ็ญกุศลสัตตมาวาร (๗ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ
 aniblack02_next.gifพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ  aniblack02_next.gifพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ  aniblack02_next.gif พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 aniblack02_next.gif พิธีมอบเกียรติบัตรวัดสะอาดระดับดีเยี่ยมจังหวัดหนองคาย  aniblack02_next.gif


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org