วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

การประชุมโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสัมคมและวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

การประชุมโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสัมคมและวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

การประชุมโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสัมคมและวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

การประชุมโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสัมคมและวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๕
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

การประชุมโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสัมคมและวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

พิธีบูชาแม่ย่านางและบายศรีสู่ขวัญฝีพายเรือแก้วคูณเมือง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ท่าน้ำวัดศรีวราภรณ์ ตำบลบ้านเดื่อ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

การประชุมโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสัมคมและวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมวรลาโภ
ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

การประชุมโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสัมคมและวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

การประชุมคณะสงฆ์ จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ วัดจันทรังษีวราราม
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

การประชุมโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสัมคมและวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่
จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

การประชุมโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสัมคมและวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org