วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙


ประชุมประจำเดือน ก.ย. aniblack02_next.gif


ถ่ายทำการละเล่นพื้นบ้านเด็กอีสาน aniblack02_next.gifนำคณะกรมการศาสนาศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ  คณะนครหลวงเวียงจันทน์ คณะสงฆ์จากวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ สปป.ลาว ทัศนะศึกษาวัดพุทธนิมิตร ภูค่าว จ.กาฬสินธุ์  aniblack02_next.gif


โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมพระพุธศาสนา aniblack02_next.gifประชุมคัดเลือกวัดสะอาดในระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเยี่ยม  aniblack02_next.gif


ครอบครัวผูกพัน ปั่นเลาะริมโขง  aniblack02_next.gifสำรวจโบราณสถาน โบราณวัตถุ  aniblack02_next.gif


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org