วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

การประชุมคระกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด
(หนองคาย)
วันที่ ๒๘ กัยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

ร่วมการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ กัยายน ๒๕๖๑
ณ วัดโพนคำ ตำบลโพนแพง
อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

การประชุมคระกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด
(หนองคาย)
วันที่ ๑๘ กัยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ ๙ แห่ง ในจังหวัดหนองคาย
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ในเขตจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่๑๐ กัยายน ๒๕๖๑
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

นายเผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคายเป็นประธานโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ ๔ ฮัก แม่ ของ 
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
ณ วัดเทพพลประดิษฐาราม ตำบลเวียงคุก
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

นายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคา
(คลิกลิงค์)


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org