เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่าย
  บุคลากร
  งานโครงการ/แผนงาน
  งานเฝ้าระวัง
  งานแผน
  งานตรวจราชการ
  หนังสือเวียน/ประกาศ
  รายงานกิจกรรม
  ช่องทางการรับแจ้งฯ

ศูนย์ข้อมูล
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

  

 


 


  บุคลากรนายสมยศ  งามชมภู
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์
และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม


 


นายสุรพงษ์  เพื่อช่อ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

 

 

 
ว่าที่ ร.ต.หญิงชลธิชา  สุตานันท์

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ


งานแผนงาน

 
นางสาวภาณุพรรณ  คำพุฒ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

 

  
นายประเวศน์   โคตรชมภู
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 


 

 

                                  << กลับหน้าหลัก >> 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster    www.nongkhai-culture.org