วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ประชุมตรวจราชการจาก ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  aniblack02_next.gifร่วมเปิดป้ายโรงแรียนและวางศิลาฤกษ์หอพระ  aniblack02_next.gif


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗  aniblack02_next.gifโครงการ สคบ. สัญจร และการประชุมสัมมนา  aniblack02_next.gif


ประชุมเสนองบประมาณซ่อมแซม พระธาตุอรหันต์วัดโพธิ์ชัย  aniblack02_next.gifออกตรวจประเมินลานธรรม ลานวิถีไทย  aniblack02_next.gif


วันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช aniblack02_next.gif


ประชุม conference จากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม aniblack02_next.gif


พิธีมอบเครื่องแบบนักเรียนพระราชทาน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช aniblack02_next.gif


นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศักษาเขต ๒๑ หนองคาย,บึงกาฬ
aniblack02_next.gif 


ประชุมประจำเดือน aniblack02_next.gif


พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวรฯ
ในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน
aniblack02_next.gif


งานเลี้ยงชมรมฮักแพงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย aniblack02_next.gif


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org