บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม

 

01.ศิลปิน
  02.ปราชญ์ชาวบ้าน
 

03.สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม

 

04.เครือข่ายทางวัฒนธรรม

  05.บุคคลสำคัญทางศาสนา
  06.นักเขียน/นักประพันธ์
  07.นักบริหารทางวัฒนธรรม

สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
  08.เครื่องแต่งกาย
  09.เครื่องมือเครื่องใช้
  10.เอกสารหนังสือ
  11.สื่อโสตทัศน์
  12.ศิลปวัตถุ
  13.โบราณวัตถุ

วิถีชีวิต
  14.ศิลปการแสดงและดนตร
  15.ประเพณี
  16.ศาสนาและความเชื่อ
  17.ทัศนศิลป์
  18.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

19.ชาติพันธุ์


สถานที่ทางวัฒนธรรม
  20.แหล่งโบราณคดี
  21.แหล่งโบราณสถาน
  22.แหล่งท่องเที่ยว
  23.พิพิธภัณฑ์
  24.หอสมุด/ห้องสมุด
  25.หอจดหมายเหตุ
  26.ศาสนสถาน
  27.อุทยานประวัติศาสตร์
  28.อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน
  29.สถานศึกษาด้านวัฒนธรรม

 

30.สถานที่จัดแสดง

วีรกรรมปราบฮ่อ   หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

 ศิลปิน 

ภาพตัวอย่าง
ชื่อข้อมูล
ที่ตั้ง
วันที่
 
นางมณีรัตน์ การเกษม
ตำแหน่งแผนที่ โซน 48
พิกัด X = 0265351
พิกัด Y = 1956646
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 138  หมู่ที่ 9   
บ้าน ยางคำ
ตำบล สระใคร    
อำเภอ สระใคร
จังหวัด หนองคาย
02/09/2008
 
นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ
ตำแหน่งแผนที่ โซน 48
พิกัด X = 0243422
พิกัด Y = 1977797
 
สถานที่ตั้ง
บ้าน ศิลป์ไทย
ตำบล น้ำโมง
อำเภอ ท่าบ่อ
จังหวัด หนองคาย
 06/09/2008
 
นายแสงจันทร์ สิงห์บัว
ตำแหน่งแผนที่ โซน 48
พิกัด X = 0263881
พิกัด Y = 1965909
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 87 หมู่ที่ 11 
บ้าน หนองสองห้อง
ตำบล สระใคร    
อำเภอ สระใคร
จังหวัด หนองคาย
 09/09/2008
 
นายบุญมา อินวิเศษ
ตำแหน่งแผนที่ โซน 48
พิกัด X = 0270579
พิกัด Y = 1958472
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 37 หมู่ที่ 4
บ้าน สวยหลง
ตำบล สองห้อง
อำเภอ เมืองหนองคาย
จังหวัด หนองคาย
 09/09/2008 
 
นายอรุณ พรหมสุข
ตำแหน่งแผนที่ โซน 48
พิกัด X = 0268625
พิกัด Y = 1977057
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 052 หมู่ที่ 6
บ้าน เบิดใหญ่
ตำบล วัดธาตุ
อำเภอ เมืองหนองคาย
จังหวัด หนองคาย
 09/09/2008 
 
นายทองพูล ศรีหานนท์
ตำแหน่งแผนที่ โซน 48
พิกัด X = 0269083
พิกัด Y = 1976449
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 119 หมู่ที่ 5
บ้าน ภู่
ตำบล วัดธาตุ
อำเภอ เมืองหนองคาย
จังหวัด หนองคาย
 09/09/2008 
 
นายบัวผัน ทิพชัย
ตำแหน่งแผนที่ โซน 48
พิกัด X = 0268372
พิกัด Y = 1967054
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 177 หมู่ที่ 1
บ้าน นาฮี
ตำบล ค่ายบกหวาน
อำเภอ เมืองหนองคาย
จังหวัด หนองคาย
11/09/2008 

หน้า  1   2
 
   

สารบบข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
(ผู้ดูแลระบบ : นางสาวฐิติชญาน์  พรชาตา)

 
 
set08_home_2.gif