วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


ประวัติ
นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย


นายเผด็จ สุขเกษม

   - เกิดวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ ณ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

การศึกษา ระดับประถมศึกษา

   - โรงเรียนจุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

   - โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ระดับมัธยมศึกษา

   - โรงเรียนพานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

   - โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ระดับวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

   - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกศิลปศึกษา วิทยาลัยครูอุดรธานี

   - การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

   - ปริญญาเอก สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  - มหาวชิรมงกุฏ

  - ประถมาภรณ์ช้างเผือก

  - พิทักษ์เสรีชน ชั้น ๒

  - จักรพรรดิมาลา  

จบหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น ๖๓ (กพ.)                                                                                          
 


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org